Heeft u last van schimmel in uw woning? Lees dan onderstaande tekst.

Schimmel in huis is voor u heel vervelend. Dit komt in veel woningen voor; koopwoningen, in de vrije sector en ook in huizen van woningcorporaties. Geen misverstand: meldingen over schimmel moeten serieus worden genomen, de gezondheid en het woongenot van u staat voorop. Corporaties onderzoeken de oorzaak en praten met u als bewoner over maatregelen die moeten worden genomen. Maar het oplossen is lastig, want het gaat vaak om een combinatie van oorzaken.
Aedes helpt woningcorporaties bij de aanpak van vocht en schimmel. En corporaties werken samen met GGD, huurders en gemeente om tot een oplossing te komen.

Voorbeelden aanpak in de praktijk

 • Schimmelpreventieteam: langs de deuren voor voorlichting
 • Inzet onafhankelijk expert
 • Platform (www.gezondwonen.nl) in Den Haag met info en tips
 • Voorlichtingsvideo’s (douchewanden drogen, meubels iets van de wand)
 • Vochtmeters voor bewoners, zodat ze weten wanneer het nodig is om te luchten.

Woordvoeringslijn

 • De gezondheid van u staat voorop. Meldingen over vocht en schimmel moeten altijd serieus worden genomen.
 • Problemen met vocht en schimmel komen in veel woningen voor, ook in corporatiewoningen. Het risico op vocht en schimmel is relatief beperkt in woningen die na 1980 zijn gebouwd.
 • De oorzaken zijn verschillend: onvoldoende isolatie, optrekkend grondwater, lekkage of onvoldoende ventilatie. Of bewoners die soms te weinig luchten, ventileren of stoken.
 • Het oplossen van vocht en schimmel is vaak lastig omdat het meestal gaat om een combinatie van oorzaken.
 • Woningcorporaties werken samen met bijvoorbeeld GGD, Woonbond en huurders om samen tot oplossingen te komen.
 • Het is belangrijk huizen goed te luchten of te ventileren en op de juiste momenten te stoken. Dat vraagt ook goede uitleg aan u als  bewoners. Corporaties geven samen met andere organisaties voorlichting. Niet alleen bij problemen, maar ook om die te voorkomen. Bijvoorbeeld bij verhuizing of als een nieuwe huurder een woning krijgt.
 • Corporaties investeren nu en de komende jaren veel in verduurzaming van huurwoningen, waarbij ook isolatie en ventilatie veel aandacht krijgen. Daarmee gaan ze ook vocht- en schimmelproblemen te lijf.
 • Aedes helpt woningcorporaties bij de aanpak van vocht- en schimmelproblemen. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld: van het vaststellen van het probleem tot gerichte maatregelen.

Q&A
Vindt u ook dat er een landelijk actieplan moet komen, zoals de SP voorstelt?

Goed dat de SP aandacht vraagt voor vocht en schimmel. Maar vocht en schimmel moet juist in de gemeente of regio worden aangepakt, door corporaties, GGD en huurders samen. U kunt  zich altijd melden bij ons. We doen er dan alles aan om er samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan kunt u verdere stappen nemen (Huurcommissie). Ook op landelijk niveau werken Aedes, Woonbond en GGD Nederland al samen.

Moet u corporaties die in gebreke blijven niet op de vingers tikken?
Aedes helpt corporaties bij de aanpak van vocht en schimmel. Meldingen moeten serieus worden genomen want het gaat om de gezondheid en het woongenot van u als huurder. Het is aan andere instanties om geschillen tussen huurders en corporaties op te lossen: de klachtencommissie van WS De Voorzorg, de gemeente of de huurcommissie.