Huur betalen

U betaalt de huur altijd voor de komende maand. Dat betekent dat we de huur vóór of op iedere eerste dag van de maand ontvangen moeten hebben. Dit staat ook zo in de huurovereenkomst beschreven.


Automatische incasso

Als u een huurovereenkomst bij ons tekent, tekent u ook een machtiging voor automatische incasso. Daarmee geeft u De Voorzorg toestemming om elke maand het bedrag van uw huur van uw bankrekening af te schrijven. Dit heeft als voordeel dat u niet zelf hoeft op te letten en u de huur automatisch op tijd aan ons betaalt.
 
Eventuele wijzigingen in de huurprijs, worden ook automatisch verwerkt. U moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat, anders mislukt de automatische incasso.
 
Als u nog niet via automatische incasso betaalt, maar dit wel wilt gaan doen dan moet u ons toestemming geven via een SEPA-machtiging. Dit kan helaas niet digitaal geregeld worden, omdat we uw handtekening nodig hebben. U kunt het formulier uitprinten, invullen en naar ons opsturen.

Download hier uw SEPA-machtigingsformulier


 

Acceptgiro

Vanaf 2019 zal de acceptgirokaart gaan verdwijnen. Als u nu nog betaalt met een acceptgirokaart, ontvangt u iedere maand een acceptgiro van ons waarmee we u vragen om de huur voor de volgende maand te betalen. U moet dan zelf ervoor zorgen dat u de huur vóór of op de eerste dag van de maand betaald heeft.

Let op! Als u zelf automatisch betaalt via uw bank, zorg er dan voor dat u uw huurverhoging of andere wijzigingen in de huurprijs op tijd doorvoert! Zie ook de pagina over huurverhoging.


Problemen met het betalen van de huur?

Als u problemen heeft met het op tijd betalen van de huur, dan denken wij graag met u mee! Neem dan op tijd contact met ons op (telefonisch 045-522 32 55). We zoeken samen met u naar een gepaste betalingsregeling.
 
Lees hierover meer op onze pagina huurachterstand.