Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Misschien bent u werkloos geworden, heeft u onverwachte rekeningen of problemen met de huurtoeslag. Wat de reden ook is, wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.


Wij helpen!

Laat ons zo snel mogelijk weten dat er problemen zijn. We weten uit ervaring dat het soms moeilijk is om dit probleem te delen en dat mensen zich er vaak voor schamen. Maar hoe langer u wacht, hoe groter de problemen worden! De schuld wordt bovendien nog hoger door extra kosten (zoals deurwaarders- en incassokosten). In het ergste geval kunt u zelfs uit uw woning gezet worden.
 
Als u dus problemen heeft of ziet aankomen, laat het ons weten of maak een afspraak en kom naar ons kantoor!


Betalingsregeling

Als er problemen zijn, is er vaak een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u uw huurschuld in delen kunt afbetalen. De voorwaarde is wel dat er geen nieuwe achterstand mag ontstaan en dat u de afspraken die we samen maken nakomt.


Deurwaarder

Als we niet met u in contact kunnen komen, zullen we een gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen. Dit doen we ook als u niet wilt meewerken aan onze geboden oplossing, de gemaakte afspraak niet nakomt of als er om een andere reden geen verbetering in de situatie komt. De extra kosten van de deurwaarder komen dan bovenop de al openstaande huurschuld. Dit gaat vaak om grote extra bedragen die bovenop de al openstaande huurschuld komen! Wij raden u daarom aan om zo snel mogelijk samen met ons een oplossing te zoeken en zo te voorkomen dat we een deurwaarder moeten inschakelen en uw schuld onnodig hoog wordt.

Als er wel een deurwaarder is ingeschakeld, moet u alle betalingen aan ons overmaken of op ons kantoor komen betalen.


Huisuitzetting

Als er een deurwaarder is ingeschakeld en we nog steeds geen betaling ontvangen, zullen we u uit uw huis moeten zetten. Mocht het zover komen, dan zal de deurwaarder aan de kantonrechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruimingsvonnis uit te spreken.

Behalve de huurschuld, zult u ook de deurwaarderskosten, de rechtbankkosten en de ontruimingskosten moeten betalen. Totdat u alles betaald heeft, zal uw dossier bij de gerechtsdeurwaarder blijven liggen. Uw schuld blijft bij de deurwaarder liggen totdat we deze kunnen innen. In het ergste geval kan dit tientallen jaren duren.