Milieupas

Rd4 heeft sinds januari 2018 nieuwe pasjes in hun gebied; de Rd4-afvalpas en de toegangspas zijn vervangen door één pas: de Milieupas.

Deze pas vervangt de toegangspas voor het milieupark en ook de pas waarmee mensen de ondergrondse afvalcontainer kunnen openen.

De oude pas (om een ondergronds systeem mee te openen) diende achter te blijven in de woning, voor de nieuwe pas geldt dat niet.

Het pasje dat toegang gaf tot het milieupark zat t/m 2017 op de afvalkalender, hiervan kregen de nieuwe bewoners een eigen pas op naam.

Zodra een bewoner wordt uitgeschreven, wordt de oude pas geblokkeerd en krijgen de nieuwe bewoners een nieuw pasje.

De oude bewoners mogen de pas meenemen, om fraude te voorkomen, dit omdat er wel eens vertraging bij BsGW ontstaat bij inschrijvingen.

Blijkbaar is dit niet bij eenieder bekend en wordt de verkeerde informatie verstrekt aan de nieuwe en oude bewoners (namelijk dat de pas dient achter te blijven in de woning).