Huur opzeggen

De huur van een woning kan alleen schriftelijk worden opgezegd via het formulier voor huuropzegging. U moet het formulier dus ingevuld naar ons sturen. Als er naast een huurder ook een medehuurder is, moeten beiden de opzegging ondertekenen (als beiden weggaan).

Bij het opzeggen van de huur geldt een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand, per de eerste van de maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren tegen de eerste dag van een kalender maand.

Bijvoorbeeld: u wilt de huur opzeggen per 1 april, dan moet de huuropzegging vóór 1 maart in ons bezit te zijn.

Download hier het formulier voor huuropzegging


Woning opname

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het in originele staat opleveren van de woning. Dit houdt onder andere het volgende in:

  • Eventuele beschadigingen aan het gehuurde dienen te worden hersteld
  • Schroeven, spijkers, lijmresten e.d. moeten worden verwijderd en alle gaten moeten gedicht worden
  • Wandafwerking en/of schilderwerk moeten een neutrale kleur hebben (wit, crème of grijs)
  • Het sanitair moet wit zijn
  • De tuin dient netjes te worden achtergelaten
  • Zelf aangebrachte veranderingen moeten verwijderd worden, tenzij we schriftelijk anders vastgelegd hebben in een ZAV-overeenkomst

Eventuele schade aan de woning die u zelf heeft veroorzaakt, dient u te herstellen. Bovendien moet de woning altijd leeg en schoon aan ons worden opgeleverd.

Na het ontvangen van uw huuropzegging zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om een zogenaamde ‘vooropname’ te doen. Tijdens de vooropname zullen wij toelichten over hoe de woning achter gelaten moet worden en wat u eventueel nog moet doen voor de definitieve opname. We leggen dit allemaal schriftelijk vast in een opnamerapport. Kort voor het einde van de huurovereenkomst zullen wij de woning dan gezamenlijk nogmaals bekijken voor de ‘eindopname’. Tijdens de eindopname kijken we of alles is opgeleverd door u zoals we hebben afgesproken.

Als u een aanpassing aan uw woning gemaakt heeft, kunt u de informatie raadplegen op onze pagina woning aanpassen.


Huur opzeggen in geval van overlijden?

Bekijk ook de pagina overlijden.