Overlast van buren

Geluiden die je hoort van je buren/omwonenden zijn niet altijd meteen overlast. Leefgeluiden die je van een ander kunt horen, zijn normaal en vallen niet onder overlast. Het is dus normaal om enige hinder van je buren te ondervinden. Er is pas sprake van overlast als het woonplezier van omwonenden wordt belemmerd door één of meer bewoners. U kunt denken aan geluidsoverlast, maar ook aan overlast door huisdieren, stank, vervuiling, ruzies en geschreeuw, of drugs en/of alcoholgebruik.

Ga altijd eerst in gesprek met de overlastveroorzaker. Soms veroorzaken mensen namelijk per ongeluk overlast. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overlast bij ons melden (zoals rechts is aangegeven).


Schakel de politie in bij ernstige overlast

Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten zelf direct contact op met de politie (0900 8844). Bel bij zeer ernstige gevallen 112. Meld het ook bij ons!


Als u klaagt bij ons

Wij nemen contact op met de klager en met de overlastveroorzaker. Dat kan telefonisch, persoonlijk of schriftelijk. Wij nodigen daarna beide partijen onafhankelijk van elkaar uit voor een gesprek op kantoor en we onderzoeken dan hoe we samen het probleem kunnen oplossen.

In sommige gevallen schakelen wij de politie (wijkagent) en/of een maatschappelijke instantie in om te bemiddelen.

De Voorzorg kijkt bij de behandeling van de overlastmelding naar de aard en ernst van de overlast. Uw klacht behandelen wij altijd serieus en vertrouwelijk.


Lukt bemiddeling niet? 

Het liefst zoeken we een oplossing zonder naar een rechter te stappen. Dit zijn vaak de beste oplossingen waar iedereen zich lang goed bij voelt. Bij ernstige overlast wordt altijd gekeken naar mogelijkheden om een juridische procedure op te starten. 

In het ergste geval zullen we de rechter verzoeken om de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker te ontbinden. In dit geval wordt hij/zij dus uit de woning gezet. Een rechter ontbindt de huurovereenkomst alleen als het gaat om ernstige en aanhoudende overlast die bewezen kan worden. Het is daarom belangrijk om voortdurende overlast schriftelijk aan ons te (blijven) melden (voorzien van een handtekening), zodat er eventueel een juridisch dossier opgebouwd kan worden.

Een huurder is altijd vrij om zelf naar de rechter te stappen. 


Overlast in openbare ruimte

Indien u overlast in de openbare ruimte ervaart, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Overlast in de openbare ruimte is bijvoorbeeld:

  • Parkeerproblemen langs een openbare weg
  • Illegaal gedumpt afval
  • Losliggende stoeptegels
  • Problemen met ondergrondse afvalcontainers
  • Lantaarnpalen die niet werken

U kunt voor dit soort problemen rechtstreeks contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Heerlen: bel Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel. 14 045.
Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten.

Brunssum: bel Meldpunt Overlast, tel. 045 – 527 86 86 of kijk op www.brunssum.nl/meldpunt.