Woonfraude


Wat is Woonfraude?

Woonfraude betekent dat een huurder zonder toestemming van de verhuurder iemand in zijn woning laat wonen. 

Enkele voorbeelden van woonfraude zijn:

  • U laat een woningloze vriend tijdelijk in uw woning wonen terwijl u zelf niet in uw huis bent
  • U verhuurt een kamer in uw huis aan iemand anders
  • U gaat als ouder het huis uit (bijv. bij een nieuwe partner wonen) en laat de kinderen in uw woning achter

Woonfraude is niet toegestaan!

Woonfraude is verboden volgens de wet. Ook is het niet toegestaan om een huurwoning leeg te laten staan of een huurwoning te kraken. Deze activiteiten zijn namelijk oneerlijk tegenover mensen die soms lang op een woning moeten wachten. De Voorzorg let daarom heel goed op woonfraude en grijpt meteen in als het ontdekt wordt.

Ook vanuit de overheid wordt aandacht gevraagd om woonfraude tegen te gaan. Om woonfraude tegen te gaan wordt de medewerking van gemeenten en woningcorporaties verzocht. Illegale bewoners kunnen o.a. de leefbaarheid van wijken aantasten.