Beëindiging van uw relatie

Loopt uw relatie ten einde? U bepaalt dan zelf wie in de woning kan blijven wonen. Wanneer u er niet zelf uitkomt, kan de rechter een beslissing maken.
 
Geef ons wel schriftelijk door wie in de woning blijft wonen. Omdat beide partijen akkoord dienen te gaan, moet de opzegging van degene die weggaat voorzien zijn van beide handtekeningen.
 
De achterblijvende huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat diegene verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het betalen van de huur.  Indien uw rekeningnummer wijzigt, dient u ook de bijgevoegde doorlopende SEPA machtiging in te vullen. Voor eventuele huurachterstand van tijdens de gezamenlijk huurperiode, blijven beiden aansprakelijk.