Medehuurder


Van medebewoner naar medehuurder

Onze huurovereenkomsten staan gewoonlijk op de naam van de hoofdhuurder. Die heeft alle rechten en plichten die in het contract staan, maar soms kunt u in aanmerking komen voor medehuurderschap.

Dat betekent dat niet alleen de hoofdhuurder, maar ook de medehuurder alle rechten en plichten heeft die in de overeenkomst staan.

In de volgende situaties is er vanzelf sprake van medehuurderschap:

 • U bent getrouwd
 • U heeft een geregistreerd partnerschap
 • U heeft een samenlevingscontract, vastgelegd door een notaris

In deze gevallen moet u de verandering altijd schriftelijk aan ons doorgeven. Zie hiervoor onze Samenwonen of trouwen-pagina. In andere situaties kunt u medehuurderschap aanvragen. Hierover leest u beneden meer.


Wanneer kan iemand medehuurder worden?

Om in aanmerking te komen voor medehuurderschap, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Beiden hebben minimaal 2 jaar het hoofdverblijf op het adres
 • Beiden voeren minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding
 • De hoofdhuurder moet in de toekomst van plan zijn om de hoofdhuurder te blijven
 • Een mogelijke medehuurder dient vanuit financieel oogpunt voldoende waarborgen te bieden voor een behoorlijke nakoming van de huur
 • Een huishoudsamenstelling tussen ouders en kinderen wordt doorgaans niet als “duurzaam” gekwalificeerd: kinderen gaan namelijk vroeg of laat op zichzelf wonen

Hoe vraag je medehuurderschap aan?

Als u een verzoek tot medehuurderschap wilt indienen, kunt u het formulier voor medehuurderschap downloaden. Het formulier dient ingevuld naar ons kantoor gestuurd te worden.
 
Behalve het formulier, ontvangen we graag de volgende zaken bijgesloten:

 • Recent uittreksel van de gemeente waaruit de adreshistorie van degene die medehuurder wil worden, blijkt
 • Kopie van het identiteitsbewijs (of paspoort) van de huurder en de aanvrager
 • Trouwboekje, een bewijs van geregistreerd partnerschap of een kopie van de akte samenlevingscontract

Download hier het formulier 'Aanvraag medehuurderschap'