Overlijden

Bent u nabestaande en vraagt u zich af wat er met de woning van de overledene gebeurt? Er zijn twee mogelijke situaties:


Medehuurder wordt hoofdbewoner

Als er een medehuurder is en de hoofdbewoner is overleden, dan wordt die medehuurder vanzelf de hoofdhuurder. Het is wel van belang dat u het overlijden schriftelijk bij ons meldt en dat de gegevens van de medehuurder bij ons bekend zijn.
U kunt het overlijden bij ons melden door een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Wij passen de gegevens dan aan.


Er is geen medehuurder en u wilt de huur opzeggen

Als er geen medehuurder is, dan zijn de erfgenamen van de overleden huurder verantwoordelijk voor de woning. De erfgenamen dienen dan de huur op te zeggen en zijn verantwoordelijk voor het ontruimen en het correct opleveren van de woning.
 
Bekijk ook de pagina Huur opzeggen.