U gaat samenwonen of trouwen


Samenwonen

Als u gaat samenwonen, moet u dit altijd schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kan door het formulier 'aanvraag medebewoner' ingevuld op te sturen naar ons hoofdkantoor. Ook moet u een verhuizing altijd doorgeven bij de gemeente! Medebewoners hebben geen rechten en plichten over de woning. De hoofdhuurder is dus te allen tijde aansprakelijk.

Download hier het formulier ‘Medebewoner’


Bent u getrouwd of een geregistreerd partner?

Als u als echtgenoten of als geregistreerde partners samenwoont, dan wordt een medebewoner vanzelf medehuurder. Dit betekent dat alle rechten en plichten ook voor de echtgeno(o)t(e) of partner gelden. U dient dit wel schriftelijk te melden bij ons. Dat kan door het formulier 'aanvraag medehuurderschap' in te vullen en naar ons op te sturen.
 
We ontvangen ook graag het volgende:

  • Een kopie van uw trouwboekje of een bewijs van geregistreerd partnerschap;
  • Kopie van het identiteitsbewijs (of paspoort) van u en uw partner.

Download hier het formulier ‘Aanvraag medehuurderschap’