Overlast melden

Overlast (van buren) is erg vervelend. Ga altijd eerst in gesprek met de overlastveroorzaker. Soms veroorzaken mensen namelijk per ongeluk overlast. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overlast bij ons melden.

Probeer zo duidelijk mogelijk te omschrijven om welke overlast het gaat, door wie deze veroorzaakt wordt, wat u zelf al gedaan heeft om een eind te maken aan de overlast (en welk resultaat dit heeft opgeleverd) en of u andere instanties heeft ingelicht (zoals de politie).

Om overlast te kunnen melden dient u in te loggen met uw MijnVoorzorg-account.