Onderhoud en reparatie

Wanneer er collectieve of algemene voorzieningen zijn binnen onze complexen, dan onderhouden wij deze. Waar nodig sluiten wij onderhoudscontracten af met gerenommeerde bedrijven.

U kunt hierbij denken aan onderhoud voor bijvoorbeeld:

 • CV-installaties
 • Deuropeningssystemen
 • Noodverlichting
 • Bliksembeveiligingen
 • Liften
 • Brandmeldinstallaties
 • Etcetera

Ook hebben we contracten afgesloten met onderhoudsdiensten, voor onder andere:

 • Reiniging van goten
 • Ontstopping van binnenrioleringen
 • Groenonderhoud
 • Diverse gebouwgebonden installaties
 • Onderhoud voor vegetatiedaken

Naast de noodzakelijke onderhoudscontracten verrichten wij eveneens onderhoud op basis van planmatig werk, klachten- en mutatieonderhoud en op regiebasis (bij onvoorziene zaken).


Wat moet u zelf onderhouden?

Wij onderhouden niet alles, omdat de huurders voor een aantal zaken zelf verantwoordelijk zijn. U bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor kleine herstellingen aan het gehuurde. Hieronder valt onder andere het verven of behangen van uw muren en binnenhoutwerk, het vervangen van lampen, het vastzetten van loszittende onderdelen (bijv. trapleuningen en deurknoppen), het onderhouden en herstellen van tuin en/of erf en kleine herstellingen aan elektra en hang- en sluitwerk.

In geval van twijfel kan onze servicedienst medewerker u aangeven of u wel of niet zelf verantwoordelijk bent voor het herstellen van uw voorkomende klacht.


Riool verstopt

Bij een verstopt riool, kunt u zelf direct contact opnemen met onze rioolbeheerder Van der Velden Rioleringsbeheer, via telefoonnummer: 045-571 17 00. Voor spoedeisende gevallen kan dit ook buiten kantoortijden.