Woning aanpassen


Zelf aanpassen

Als u zelf iets wenst te veranderen aan uw woning  dan moet u vooraf schriftelijk een zogenaamde ZAV-overeenkomst (Zelf Aangebrachte Voorziening-overeenkomst) aanvragen. In een ZAV-overeenkomst gaat u akkoord met de eisen die wij en de overheid eventueel aan de aanpassingen stellen. Het kan zijn dat uw ZAV-aanvraag niet wordt goedgekeurd, want sommige aanpassingen die huurders wensen zijn niet mogelijk of wenselijk. Uiteraard denken wij met u mee als u hierom vraagt.

U dient ons altijd zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de soort aanpassing en de omvang ervan, maar ook over bijvoorbeeld de te gebruiken materialen en de kleurstelling. We ontvangen bovendien graag een tekening van de gewenste aanpassing, zodat we een goed beeld krijgen van de nieuwe situatie, zoals u die voor zich ziet.

  • Veiligheid, vakkundigheid en de te volgen regelgeving staan centraal in ons oordeel.
  • Als het nodig is, kunnen we ook advies geven over bouwkundige oplossingen en toe te passen materialen.
  • Een goede kwaliteit en afwerking van eventuele aanpassingen komen de leefbaarheid van de wijken ten goede en zijn dus belangrijk!

Ga naar onze contactpagina om schriftelijk uw ZAV-overeenkomst aan te vragen!


U gaat verhuizen, wat gebeurt er met uw aanpassing?

In een ZAV-overeenkomst wordt ook omschreven wat er moet gebeuren met de aanpassing wanneer u gaat verhuizen. Eén van de onderstaande afspraken zal middels de ZAV worden gemaakt:

  • U dient uw woning terug te brengen in oorspronkelijke staat
  • U mag de zelf aangebrachte voorziening achter laten

Aanpassingen door De Voorzorg

WMO-aanpassingen

Wij proberen altijd te helpen met het aanbrengen van woningaanpassingen als de huurder in het bezit is van een beschikking van de dienst WMO. Het gaat dan vaak om speciale aanpassingen in verband met de gezondheid of de gesteldheid van een huurder. 

WMO vraagt u aan bij uw gemeente. Kijk dus even op de wmo-pagina van uw eigen gemeente: