Algemene Voorwaarden

Woningstichting De Voorzorg hecht veel waarde aan een goede relatie met bedrijven waarmee we een zakelijke relatie hebben. Dat betekent dat we ook naar hen transparant zijn over de voorwaarden die we met elkaar afspreken wanneer we van hen diensten en werken afnemen. Daarom heeft Woningstichting De Voorzorg Algemene Inkoopvoorwaarden opgesteld waardoor we transparant zijn en daarmee ook aangeven geen onderscheid te maken tussen bedrijven onderling.

Via onderstaande link kunt u de Algemene Voorwaarden lezen.

Algemene Voorwaarden