Controle van Nefit CV ketels door de Voorzorg

Eergisteren, 10 januari 2018, verscheen er in de media berichtgeving over de veiligheid van de brander in bepaalde types Nefit CV ketels.
Nefit geeft in berichtgeving aan dat zij een onafhankelijk onderzoek zullen instellen.

Vooruitlopend op dit onderzoek, heeft de Voorzorg alle types van Nefit CV ketels die in gebruik zijn in onze woningen laten controleren. De Voorzorg heeft meerdere ketels van dit type maar in slechts 7 daarvan is het gevoelige onderdeel nog niet vervangen. De Voorzorg neemt contact op met deze huurders en plant zo snel mogelijk onderhoud in om desbetreffende onderdelen die (mogelijk) gevaar opleveren te vervangen.

Heeft u wel een CV-ketel van het merk Nefit maar bent u nog niet door ons gebeld dan hoeven geen aanpassingen bij u te worden gedaan.

 


 

Is mijn Nefit-ketel gevaarlijk?

De veiligheidswaarschuwing geldt alleen voor Nefit TopLine toestellen met bouwjaar 2006 tot en met 2009 voor zover hiervan de originele brander nog niet is vervangen. Voor de brander van deze toestellen loopt sinds februari 2017 een preventieve vervangingsactie. De veiligheidswaarschuwing is niet van toepassing op TopLine toestellen van na 2009 en alle andere typen Nefit-toestellen.

Ik heb een TopLine toestel uit 2006-2009, is deze veilig? 

Ja, mits de originele brander is vervangen. Als de brander van uw toestel is vervangen, heeft de installateur het toestel gecontroleerd op dichtheid. Als er verder geen defecten zijn geconstateerd, geldt geen verhoogd veiligheidsrisico. Twijfelt u hieraan dan adviseren wij u contact op te nemen met uw installateur.

Moet de warmtewisselaar van mijn toestel worden vervangen?

Nee, tenzij bij vervanging van de brander of bij regulier onderhoud wordt geconstateerd dat de wisselaar defect is. Is de wisselaar defect dan geeft uw installateur dit door aan Nefit. Nefit zorgt in overleg met uw installateur voor de vervanging. Op de warmtewisselaar van dit type toestel geeft Nefit 15 jaar garantie: de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten, daarna alleen de materiaalkosten.

Kan er door een defecte wisselaar koolmonoxide vrijkomen uit het toestel?

Nee, een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico. Als er rookgassen ontsnappen door een defecte wisselaar, blijven deze door de onderdruk binnen de afgesloten ketel en worden via het rookgasafvoerkanaal naar buiten afgevoerd. Tijdens elke reguliere onderhoudsbeurt moeten wisselaar en brander volgens de voorschriften op dichtheid gecontroleerd worden. Voor een veilige en efficiënte werking moet het toestel minimaal een keer in de twee jaar worden gecontroleerd en onderhouden.

Is mijn toestel veilig als de brander vervangen is? 

Ja. Bij de oude brander kan niet worden gegarandeerd dat de klemmen te allen tijde correct worden gesloten na geopend te zijn geweest. Dit is de reden waarom wij in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deze vervangingsactie zijn gestart. Na het op de juiste wijze vervangen van de brander is het toestel veilig. 
De brander wordt vervangen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt, waarbij de installateur ook de rest van het toestel inspecteert en op dichtheid controleert

Staat Nefit in voor een veilige werking van mijn toestel? 

Nefit staat in voor de veiligheid van al haar producten. Wij testen en monitoren onze toestellen doorlopend. Als we constateren dat toestellen of onderdelen daarvan niet aan de norm voldoen, nemen we maatregelen, zoals ook in dit geval. 

Op de installatie en het onderhoud van onze cv-toestellen als onderdeel van een cv-installatie hebben wij als producent van het toestel geen zicht. In het geval van een storing is daarom de installateur van het toestel uw eerste aanspreekpunt. Twijfelt u aan uw toestel, neem dan contact op met uw installateur. Weet u niet bij wie u terecht kunt, dan kunt u voor advies altijd contact opnemen met Nefit Consumentenservice.

Vakkundige installatie en onderhoud volgens de voorschriften zijn essentieel. Het gaat tenslotte om een gastoestel dat gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar in bedrijf is (ter vergelijking: een gemiddelde auto rijdt op jaarbasis maar een tiende van dit aantal uren). Nefit adviseert daarom consumenten om een cv-toestel altijd aan te schaffen bij een erkende installateur en raadt ten zeerste aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend installatie- en/of onderhoudsbedrijf.*

Ik heb een TopLine uit 2010 of nieuwer, is die veilig?

Ja, de brander waar het om gaat is vanaf 2010 niet meer in de TopLine toestellen toegepast. Voor alle TopLine toestellen vanaf 2010 is vervanging van de brander dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Waarom moet ik mijn cv-ketel laten onderhouden? Wat als ik dat niet doe? 

Een cv-ketel werkt gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar. Net als een auto heeft uw ketel daarom regelmatig onderhoud nodig. Uw toestel moet volgens de voorschriften minimaal eens in de twee jaar worden geïnspecteerd en onderhouden door een erkende installateur om verzekerd te blijven van goed en veilig functioneren. Zonder (goed) onderhoud kunnen er op termijn problemen optreden: het toestel zal op den duur mogelijk niet meer naar behoren functioneren. In het ergste geval kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.