De Voorzorg in ontwikkeling

De Raad van Commissarissen van De Voorzorg heeft zich in de afgelopen tijd ingezet om de Governancestructuur van de organisatie sterk te verbeteren. De Raad heeft dit gedaan in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties, de toezichthouder namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In dat kader heeft de Raad besloten dat De Voorzorg zich ontwikkelt tot een moderne, transparante en open organisatie die zich -samen met haar huurders en andere belanghebbenden- inzet voor de volkshuisvesting in Parkstad in het algemeen en in Heerlen in het bijzonder.

Om deze ontwikkeling voortvarend inhoud te geven heeft de Raad per 15 maart j.l. de heer René Roelofsma aangesteld als interim bestuurder om de langdurig zieke bestuurder, Jos Kerkhoffs, te vervangen. Het belangrijkste speerpunt voor de interim bestuurder is de verdere versterking van de Governancestructuur en de ontwikkeling van De Voorzorg naar een moderne, transparante en open organisatie.

Centraal daarin staat een nieuwe strategische visie voor De Voorzorg, die thans wordt ontwikkeld samen met het personeel, de huurders en de andere belanghebbenden zoals de gemeenten en andere woningcorporaties in het werkgebied. Met het oog op de totstandkoming van deze strategische visie zal der Raad van Commissarissen de komende tijd regelmatig in gesprek gaan met de interne en externe belanghebbenden om de ontwikkeling van De Voorzorg ook van die zijde te bewaken.

Namens de Raad van Commissarissen

Jules Hassink (voorzitter RvC De Voorzorg)