Duurzaamheid

Het kan u niet ontgaan zijn: bijna dagelijks berichten in de media over de het aardgas dat gaat verdwijnen, huizen die we moeten isoleren, duurzame energie, zeer waarschijnlijk dit jaar nog mogen geen woningen meer met een gasaansluiting worden gemaakt, enzovoorts. 

Kortom: Nederland ondergaat momenteel een flinke energietransitie.

Hoe zit het ook alweer: veel woningen in Groningen ondervinden overlast door de jarenlange gaswinning; de regering heeft besloten de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien.

Hierdoor moeten huiseigenaren zich gaan voorbereiden om op een andere manier dan met (Nederlands) aardgas woningen te verwarmen. Liefst helemaal zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen en wel door gebruik te maken van duurzame energie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zon- en windenergie, aardwarmte enzovoorts.

Huiseigenaren: dat zijn dus ook woningcorporaties. Woningcorporaties werken hier hard aan.

Een korte termijn doelstelling is dat in 2021 landelijk gezien het gemiddelde energielabel van alle corporatiewoningen label B zal zijn. Een lange termijn doelstelling is dat in 2050 alle woningen een CO2-neutrale energievoorziening zullen hebben.

Dit zijn ambitieuze maar ook noodzakelijke doelstellingen.  Ambitieus omdat dit voor elke woningeigenaar flinke investeringen vraagt. Noodzakelijke omdat we anders met fossiele brandstoffen en ons milieu om moeten gaan.

De Voorzorg vormt op deze doelstellingen geen uitzondering. We zullen u daarover gaan informeren. Allereerst gaan we in kaart brengen hoe we ons woningbezit kunnen verduurzamen en wat de kosten daarvan zijn. De maatregelen zullen soms relatief eenvoudig zijn: een woning isoleren, een andere verwarmingsinstallatie (gas-loos), enzovoorts. In bepaalde gevallen zullen deze maatregelen drastisch zijn. Soms kan het beter niet een oude woning voor veel geld te verduurzamen, maar voor iets meer geld een moderne comfortabele nieuwe woning te bouwen.

Is dat dan op hele korte termijn? Nee. We houden daarover contact met u.

We gaan eerst kijken hoe we ons bezit kunnen verduurzamen en daarna gaan we pas plannen wanneer. Ons einddoel is 2050.

Maar de komende jaren zullen we noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen gaan nemen.

Wij informeren u daarover in algemene zin over op onze website en ons bewoners infobulletin. Worden in de woning waarin u woningachtig bent zaken concreet, informeren we u uiteraard persoonlijk.

Deze verduurzamingsmaatregelen zullen van ons als verhuurder/eigenaar en van u als huurder/bewoner inspanningen verwachten. Maar deze inspanningen moeten leiden tot lagere stookkosten, een comfortabelere woning èn niet in de laatste plaats: een duurzame samenleving waarin het prettig wonen is voos ons en de generaties na ons.

Samen zetten we de schouders onder een beter milieu!