In memoriam: de heer Debie

Ons bereikte het droevige bericht dat donderdag 22 maart 2018 de heer Debie is overleden.

De heer Debie is jarenlang actief lid geweest van het Centraal Huurdersorgaan.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Namens medewerkers Woningstichting De Voorzorg