Inspecties van alle woningen

Inspecties van alle woningen van Woningstichting De Voorzorg in 2019

Wij hebben bij De Voorzorg de ambitie om in 2019 totaal inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze portefeuille, waaronder ook uw woning.

Inleiding
Het hebben van de juiste en volledige informatie (-data) is voor ons als woningcorporatie heel belangrijk. Hiermee kunnen er goede plannen gemaakt worden voor planmatige herstel- en verbeterwerkzaamheden de komende jaren aan uw woning.

Maar ook zaken op strategisch niveau, zoals hoe moet onze woningvoorraad er in de toekomst uitzien en hoe bereiken we die.

Dit alles doen we om aan de ene kant zo verantwoord mogelijk met onze middelen om te gaan en aan de andere kant u maximaal wooncomfort tegen een betaalbare prijs te kunnen geven.

Doelstelling
Ons doel is bestaande en nieuwe data van ons hele bezit te controleren en compleet te maken. Daarvoor moeten we in iedere woning een volledige inspectie uitvoeren. Ook de buitenkant van alle woningen en andersoortige gebouwen worden geïnspecteerd.

Wat wordt er opgenomen?

Alle woningen moeten worden geïnspecteerd, van binnen en van buiten.

Tijdens de onderzoeken wordt gekeken naar:

  • De kwaliteit van uw woning. Bijvoorbeeld schilderwerk, kozijnen, maar ook de douche, toilet en de keuken.
  • De vloeroppervlaktes van alle ruimtes, zoals deze opgenomen zijn in de woningwaardering.
  • Duurzaamheid, veiligheid enz. worden beoordeeld.
  • We willen ook graag uw persoonsgegevens controleren op volledigheid. Bijvoorbeeld naam en achternaam, telefoonnummer(s) of emailadres. Uiteraard met in acht name van de wettelijke bepalingen vanuit de AVG.

Daar waar nodig zullen ook foto’s gemaakt worden en zullen er
schriftelijk aantekeningen gemaakt worden.

Onze samenwerkingspartner
Wij hebben het onafhankelijk ingenieursbureau SGS Search gevraagd om de inspecties te gaan verrichten. Zij zijn een zeer ervaren partij op dit gebied en hebben dit al vaker met succes gedaan voor onder andere woningcorporaties. U krijgt te maken met de medewerkers van SGS Search tijdens de inspecties. Deze experts kunnen zich legitimeren, zijn herkenbaar gekleed en hebben een toestemmingsbrief, namens De Voorzorg, bij zich.

Medewerking van onze huurders
Voor het verkrijgen van deze informatie hebben wij de medewerking van al onze huurders nodig. Uw medewerking is voor ons van groot belang, maar ook voor u zelf, zodat wij voor uw woning inzicht krijgen en planmatig herstel- en/of verbeterwerkzaamheden kunnen plannen. Wij vragen u dan ook om ons daarbij te helpen en daarmee gezamenlijk dit traject tot een succes te maken.

Pilotfase
We gaan starten met een pilot in twee complexen in de periode tussen januari en maart 2019. De huurders daarvan ontvangen in december een informatiebrief.

De pilotfase is de eerste fase waarbij we een klein deel van ons bezit gaan onderzoeken. Dit wordt gebruikt om te controleren of alles voldoet aan wat is gevraagd en wordt verwacht en geeft ons de mogelijkheid om zaken aan te passen en te verbeteren, mocht dat nodig zijn.

Nadat de pilot is opgeleverd, vindt er een evaluatie plaats, waarna eventuele aanpassingen worden gedaan alvorens te starten met de 2e en daarmee volledige uitvoeringsfase.

Uitvoeringsfase
Pas als de pilotfase is afgerond, kan worden begonnen met de uitvoeringsfase. Dat zal dus na februari 2019 zijn. Het geheel loopt naar verwachting door tot en met het 3e kwartaal van 2019.

Vooraf ontvangen natuurlijk alle huurders, in woningen welke in deze fase vallen, een brief met alle relevante informatie.

Daarbij worden dan alle resterende woningen, woongebouwen en omgevingsfactoren, op locatie, geïnspecteerd en de informatie, zoals hierboven genoemd, verzameld en verwerkt.

Ons belangrijkste doel: “Uw wooncomfort op het juiste niveau te hebben en te houden. Uw wooncomfort in de toekomst te verhogen waarbij wij de betaalbaarheid niet in het geding zullen laten komen.

LATEN WE DAT SAMEN BEREIKEN !!