Nieuw aanbestedingsbeleid per 17 mei 2017

De Voorzorg doet jaarlijks vele investeringen en uitgaven om haar maatschappelijke taak uit te kunnen voeren. De grootste uitgaven worden gedaan binnen de afdeling Vastgoed. Deze uitgaven zijn gericht op vastgoedontwikkeling en onderhoud. Aan deze uitgaven zijn verschillende risico’s verbonden, zowel voor de organisatie als ook voor de stakeholders.

Omdat De Voorzorg zich bewust is dat deze uitgaven zo optimaal mogelijk ingezet dienen te worden voor de doelgroepen waarvoor zij werkt is een aanbestedingsbeleid opgesteld. De Voorzorg wil kwaliteit voor haar geld. Een helder aanbestedingsbeleid zorgt voor transparantie voor de eigen organisatie, haar stakeholders en de bedrijven die betrokken kunnen worden in een aanbestedingsprocedure.

Door het werken met een aanbestedingsbeleid en verantwoording daarover af te leggen,  zowel intern als extern, blijft men “in control”.

Benieuwd naar ons nieuwe aanbestedingsbeleid?
Klik op de onderstaande link.
Nieuw aanbestedingsbeleid WS De Voorzorg