Nieuw lid Raad van Commissarissen De Voorzorg

De heer Guido Reehuis is per 21 augustus 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van De Voorzorg.

Guido Reehuis is werkzaam als directeur bestuurlijk-juridische zaken, plv. directeur Maastricht University Office, Universiteit Maastricht. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als voormalig bestuursadviseur van het College van GS inzake wonen, energie & duurzaamheid. In die rol heeft hij zich verdiept in de herontwikkeling van vastgoed en verduurzaming in relatie tot de krimpopgave, ook in de kleine kernen. Als voormalig huisadvocaat van een in Maastricht gevestigde woningcorporatie heeft hij geadviseerd inzake het brede scala van maatschappelijke uitdagingen en kansen waarvoor woningbouwverenigingen staan: van problematiek met verwarde personen tot en met asbest.