Oordeelsbrief 2018 Autoriteit woningcorporaties

Autoriteit woningcorporaties positief over De Voorzorg

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is in haar oordeelsbrief tevreden over het door De Voorzorg ingezette verbeterproces.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stuurt elk jaar een oordeelsbrief naar alle woningcorporaties. In die brief beoordeelt de Aw de corporatie op allerlei factoren: heeft de corporatie zich gehouden aan de Woningwet en andere regels? Heeft de corporatie netjes alle cijfers aangeleverd (de zogenaamde dVi en dPi)? Voldoet de corporatie aan de financiële ratio’s?

Tevreden over verbeterproces

In 2017 kreeg De Voorzorg een aantal interventies opgelegd. Die hadden te maken met het feit dat De Voorzorg op dat moment onder andere haar governance en toewijzingsbeleid niet op orde had. We zijn hard aan de slag gegaan met de kritiekpunten en de aanbevelingen die de Aw ons heeft meegegeven.

In de brief die De Voorzorg over 2018 ontving, constateert de Aw dat bestuur, medewerkers en de Raad van commissarissen op een uitermate gemotiveerde en constructieve wijze eraan werken om de organisatie op orde te brengen en inzicht te krijgen in de investerings- en verduurzamingsopgave waar De Voorzorg voor staat. De Aw zegt tevreden te zijn over het vastgestelde woningtoewijzingsbeleid en de transparante verantwoording daarover via de website van De Voorzorg. Ook constateert de Aw dat de transparantie in jaarverslaglegging 2017 ten opzichte van voorgaande jaren aanmerkelijk is verbeterd.

Voortgang

In 2019 blijft de Aw de voortgang monitoren en krijgt De Voorzorg, net als alle andere corporaties in Nederland, een inspectie waarbij de focus op de governance ligt.

Klik hier voor de volledige brief