PERSBERICHT

Persbericht 

Hoensbroek, vrijdag 6 oktober 2017

Met ingang van 6 oktober 2017 is de heer J. Kerkhoffs niet meer als statutair bestuurder werkzaam voor Woningstichting De Voorzorg. De heer Kerkhoffs was al enige tijd afwezig.

De afgelopen periode heeft De Voorzorg een belangrijke verandering ondergaan mede aan de hand van aanwijzingen van de Autoriteit Woningcorporaties. De Voorzorg ontwikkelt zich snel naar een geoliede organisatie met een transparant beleid en gericht op klanttevredenheid en samen werken.

De Autoriteit Woningcorporaties is tevreden met het door ons opgestelde verbeterplan en de uitvoering ervan, die zijn voltooiing nadert.

We begrijpen dat er een publicitair na-ijleffect is, maar wij hebben inmiddels de nieuwe koers en  de smaak te pakken.

Op maandag 9 oktober 2017 start de Raad van Commissarissen het proces van werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. Tot het moment van aanstelling zal de heer René Roelofsma, werkzaam als interim bestuurder bij De Voorzorg sinds 15 maart 2017, de bestuurstaken blijven waarnemen.

De Raad van Commissarissen

E. Hassink (voorzitter)


Voor vragen of toelichting op dit persbericht kunt u contact opnemen met René Roelofsma, interim bestuurder onder telefoonnummer 045-522 3255. Schriftelijke reacties kunt u richten aan rvc@wsdevoorzorg.nl