Vacature coördinator administratie

Woningstichting De Voorzorg bouwt samen met 30 enthousiaste medewerkers aan de inrichting van een klantgerichte organisatie met een nieuw elan. Onze organisatie is op dit moment sterk in ontwikkeling met als einddoel een open en transparante organisatie te worden die midden in de samenleving staat. Een goed contact met onze huurders, woningzoekenden, stakeholders en andere partijen vinden wij daarvoor erg belangrijk. Immers wij zijn er voor hen.

Wij doen dit vanuit ons kantoor dat gevestigd is in Hoensbroek. Van daaruit verhuren, bouwen en renoveren wij onze ruim 2.900 woningen die gelegen zijn in gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum.

Ben jij onze nieuwe collega? En wil je samen met ons je talenten inzetten als:

coördinator administratie

dan horen we graag van je.

Als coördinator administratie draag je in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de kernwaarden. Vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert verbeterpunten. De coördinator administratie legt verantwoording af aan de manager bedrijfsvoering.

De coördinator administratie is belast met de functionele aansturing van de medewerkers op de administratie en onderhoudt dagelijkse contacten met collegae en leidinggevenden in de gehele organisatie in het belang van de voortgang van de eigen werkzaamheden en die van anderen. De coördinator administratie heeft dagelijks contact met derden zoals crediteuren, banken en instanties gericht op het oplossen van problemen en een goed financieel beheer.

Wat doet de coördinator administratie?

 • voorziet de beleidsmedewerkers op basis van kennis en ervaring van informatie ten behoeve van rapportages, jaarrekening en begroting;
 • houdt zich continue op de hoogte van rekeningschema, budgetten, investering- en onderhoudsbegroting, processen en procedures;
 • coördineert vanuit een integrale benadering, verdeelt en monitort de financieel administratieve taken tussen, over en van de medewerkers financiële administratie, ondersteunt collega’s daarbij en zorgt voor de verdeling van werkzaamheden die voortvloeien uit de vragen van de accountant, de concern- en businesscontroller;
 • bewaakt de voortgang van de werkzaamheden door de medewerkers van de financiële administratie en stelt dit zo nodig bij en voert periodieke controles uit op de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat levert het op?

 • financieel administratieve taken zijn naar behoren gecoördineerd;
 • financiële administratie up to date en conform regelgeving en interne informatiebehoefte ingericht en uitgevoerd;
 • aanlevering van gegevens voor begroting en jaarrekening zijn tijdig en correct;
 • rapportages zijn tijdig en correct;
 • servicekosten zijn tijdig en conform wet- en regelgeving opgesteld;
 • jaarlijkse huurverhoging correct verwerkt in het primaire systeem;
 • optimaliseren van processen en workflows en stelt voorstellen op ter verbetering.

Wat vragen wij?

 • minimaal 3 jaar ervaring bij een woningcorporatie in een coördinerende functie;
 • HBO+;
 • kennis van en ervaring met (financiële) administraties;
 • kennis van en ervaring met financiële systemen en automatisering;
 • kennis van en ervaring met financieel-administratieve processen en procedures;
 • ondernemerschap, samenwerken, oordeelsvorming;
 • resultaatgericht, analytisch vermogen en accuratesse;

Wat bieden wij?

 • een zeer afwisselende functie voor 36 uur per week met ruimte voor initiatief;
 • flexibele werktijden en een prettige werkomgeving in een organisatie die in ontwikkeling is;
 • een loopbaanbeleid op basis van talentmanagement met uitstekende opleidingsmogelijkheden;
 • een jaarcontract met inschaling conform schaal I (CAO Woondiensten). Bij gebleken geschiktheid volgt een vast dienstverband.

Meer informatie?
Spreekt deze vacature je aan en wil je met ons meebouwen aan een klantgerichte organisatie? Wij horen graag van je. Stuur je reactie dan voor 7 maart a.s. per e-mail aan vacature@wsdevoorzorg.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angelique Burkart, adviseur p&o, via 06 144 24 710 of Mattie v.d. Kragt, manager bedrijfsvoering, via 06 159 60 764.
Een talentanalyse op basis van TMA maakt onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure.

Planning:

Maandagmiddag/avond 18 maart 2019:
Speeddate met de 5 beste kandidaten. Deze krijgen uiterlijk 14 maart 2019 bericht.

Maandagmiddag 25 maart 2019:
Gesprekken met de 3 best passende kandidaten (diepgaandere kennismaking)

Woensdag 27 maart 2019:
Arbeidsvoorwaardengesprek