Vacature Financieel beleidsmedewerker

Woningstichting De Voorzorg bouwt samen met 34 enthousiaste medewerkers aan de inrichting van een meer klantgerichte organisatie met een nieuw elan. Onze organisatie is op dit moment sterk in ontwikkeling met als einddoel een open en transparante organisatie te worden die midden in de samenleving staat. Een goed contact met onze huurders, woningzoekenden, stakeholders en andere partijen vinden wij daarvoor erg belangrijk. Immers wij zijn er voor hen.

Wij doen dit vanuit ons kantoor dat gevestigd is in Hoensbroek. Van daaruit onderhouden, bouwen en renoveren wij onze ruim 2.900 woningen die gelegen zijn in gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum.

Binnen onze afdeling bedrijfsvoering hebben wij een vacature voor een:

Financieel beleidsmedewerker

De afdeling bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de registratie en verantwoording van de financiële bedrijfsvoering, maar ook het geven van inzicht in de financiële consequenties van voorgenomen beleid, (vastgoed)investeringen en lopende bedrijfsvoering. Daarbij is het van belang inzicht te geven in ongewenste financiële ontwikkelingen en mogelijke risico’s, alsmede het adviseren over te nemen maatregelen gericht op het uitsluiten/minimaliseren van financiële risico’s. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het vermogens- en liquiditeiten beheer.

Wat doe je?

· Ontwikkelt mede en adviseert over het financieel- economisch beleid

· Ondersteunt de controller bij AO/IC procedures

· Stelt de (méérjaren)begroting, verantwoordingsinformatie en onderliggende rapportages op

· Stelt de jaarrekening op en coördineert de inbreng van andere afdelingen

· Stelt financiële scenario analyses en de meerjarenplanning op

· Stelt liquiditeitsprognoses op en beheert de registratie van kasstromen

· Stelt de Dpi samen

· Stelt op en voert uit het treasurybeleid

· Verantwoordelijk voor het beheer van de leningenportefeuille

· Bewaakt en rapporteert over de financiële administratie van vastgoed- en onderhoudsprojecten

· Is verantwoordelijk voor de financiële rapportages en analyses

Wat vragen wij?

· HBO + niveau

· Juridische kennis van de Woningwet

· Ervaring in de volkshuisvesting of soortgelijke functie is een pre

· Goede communicatieve en contactuele vaardigheden

· Klantgericht, samenwerkend, accuraat, analystisch en resultaatgericht

Wat bieden wij?

· Een zeer afwisselende functie voor 36 uur per week met ruimte voor initiatief

· Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding

· Inschaling conform schaal J (CAO Woondiensten)

Meer informatie?

Spreekt deze vacature je aan en wil je met ons meebouwen aan een klantgerichte organisatie? Wij horen graag van je. Stuur je reactie voor 28 augustus a.s. per email aan vacature@wsdevoorzorg.nl. Voor meer informatie kun je tot 5 augustus a.s. contact opnemen met Guido v.d. Berg (manager bedrijfsvoering) of met Angelique Burkart (adviseur P&O) tel.nr. 045-5223255.


In verband met de vakantieperiode worden de eerste gesprekken gepland op 5 en 7 september a.s. in de middag. De uitnodigingen voor de gesprekken worden in week 35 verzonden.