Wij stellen graag de wijkbeheerders aan u voor

Wij stellen graag onze wijkbeheerders aan u voor.

 

Een fijne wijk is meer dan een optelsom van mensen die naast elkaar wonen. De Voorzorg wil bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Samen met de bewoners en de gemeente zorgen we ervoor dat onze wijken leefbaar blijven. In alle wijken is daarom een wijkbeheerder aanwezig die de oren en ogen is in de wijk. Het contact met en het verbinden van bewoners is hun be­langrijkste taak.

 

Taken wijkbeheerders 

Een wijkbeheerder is uw aanspreekpunt in de wijk. Een wijkbeheerder loopt regelmatig door de wijk en draagt zorg voor het woongenot en leefbaarheid in complexen en wijken. Hij treedt op als eerstelijns hulp bij klachten en problemen. Tijdens zijn ronde in de wijk let hij op de regels rondom leefbaar, veilig en schoon. Ook bij overlastzaken en onderlinge problemen tussen huurders kunt u terecht bij uw wijkbeheerder. Samen met de bewoners probeert hij dit op te lossen. Of hij schakelt andere instanties in, zo­als de politie, bureau handhaving, maatschappelijk werk of de wijk­verpleegkundige. Daarnaast stimu­leert en ondersteunt de wijkbeheer­der bewoners om met elkaar initi­atieven op zich te nemen voor een leefbare buurt. Tot slot repareert hij kleine gebreken, zoals een defecte lamp in de algemene ruimte. 

Bewoners zelf 

Wijkbeheerders zijn niet in hun eentje verantwoordelijk voor een schone, veilige en plezierige woon­omgeving. Leefbaarheid is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Geen vuilnis dumpen waar dat niet mag, de tuin netjes houden en rekening met el­kaar houden. Veel bewoners geven gelukkig al het goede voorbeeld. De sleutel naar een leefbare wijk is vaak gewoon contact hebben met elkaar. Dus nodig uw buren eens uit voor een kop koffie of thee…. 

Vragen? Stel ze gerust! 

Uw wijkbeheerder kan u bijvoor­beeld helpen als u vragen heeft over onderhoud van uw tuin. Of over overlast. U kunt de wijkbeheerder aanspreken als u hem ziet of telefo­nisch of per email benaderen.

Hier vindt u uw wijkbeheerder