Woningstichting De Voorzorg verzoekt om nader onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen

Woningstichting De Voorzorg verzoekt om nader onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen

Naar aanleiding van een verzoek van de Autoriteit woningcorporaties heeft de Raad van Commissarissen van Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek besloten om aangifte te doen van mogelijk strafbaar handelen bij het beslissen of iemand een woning toegewezen zou krijgen in de periode van 2013 tot en met 2016. De raad heeft hierbij verzocht om onderzoek te verrichten naar de in deze periode dienstdoende bestuurder en de dienstdoende manager woondiensten, om te zien of deze strafrechtelijk dienen te worden vervolgd.

In 2017 gaf de Raad van Commissarissen van De Voorzorg onderzoeksbureau Integis de opdracht voor een onderzoek naar feiten en omstandigheden, waaronder de rol van personen en partijen, bij de toewijzing van woningen bij De Voorzorg in de jaren 2013 t/m 2016. Begin 2018 werd door ons al bekend gemaakt dat uit dat onderzoek naar voren komt dat de Voorzorg in de aangegeven onderzoeksperiode mogelijk niet heeft voldaan aan wet- en regelgeving inzake het gelijkheidsbeginsel en verbod op discriminatie, alsmede dat er in strijd is gehandeld met het beleid van De Voorzorg. Op advies van een strafrechtadvocaat is toen ook het Openbaar Ministerie hierover geïnformeerd.

De nieuwe directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg gaven al eerder aan geschokt te zijn over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden volgens het rapport heeft plaatsgevonden. Dit tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen. De nieuwe directie heeft in 2017 na eerste signalen van mogelijke misstanden bij woningtoewijzing in het verleden al meteen maatregelen genomen om dat toen per direct op een zorgvuldige manier te waarborgen.

Zie ook: De Voorzorg garandeert correcte woningtoewijzing na foutieve werkwijze in verleden