Even voorstellen

De Voorzorg in ontwikkeling

De Raad van Commissarissen van De Voorzorg heeft zich in de afgelopen tijd ingezet om de Governance structuur van de organisatie sterk te verbeteren. De Raad heeft dit gedaan in samenspraak met de Autoriteit Woningcorporaties, de toezichthouder namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In dat kader heeft de Raad besloten dat De Voorzorg zich ontwikkelt tot een moderne, transparante en open organisatie die zich -samen met haar huurders en andere belanghebbenden- inzet voor de volkshuisvesting in Parkstad in het algemeen en in Heerlen in het bijzonder.

Het belangrijkste speerpunt is de verdere versterking van de Governancestructuur en de ontwikkeling van De Voorzorg naar een moderne, transparante en open organisatie.

Centraal daarin staat een nieuwe strategische visie voor De Voorzorg, die in 2017 werd  ontwikkeld samen met het personeel, de huurders en de andere belanghebbenden zoals de gemeenten en andere woningcorporaties in het werkgebied. 


Woningstichting De Voorzorg bestaat al sinds 1919 in Parkstad en bezit woningen in de gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Parkstad is een van de meest verstedelijkte gebieden in Limburg waar ongeveer een kwart van alle Limburgers woont. Een kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod voor met name de sociale doelgroep is daarom bijzonder belangrijk in deze omgeving.

Samengevat gelooft De Voorzorg in de volgende drie kernideeën voor onze huurders:

  • Kwalitatief goed wonen
  • In een prettige woonomgeving
  • Tegen een goede huurprijs

Leefbaarheid: trots op onze wijken!

Het grootste kenmerk van de regio Parkstad is de krimp in de regio. Wij  beperken daarom onze nieuwbouw en kiezen ervoor om vooral kwaliteit toe te voegen aan de bestaande woningen en wijken. Wij investeren in de leefbaarheid van onze woningen en wijken en zorgen ervoor dat de bestaande woningen voldoen aan de wensen en behoeften van de moderne bewoner. We investeren alleen in duurzame en kwalitatief goede nieuwbouw. 


Kwalitatief goed wonen

Wij onderhouden en renoveren onze woningen om kwalitatief goede woningen te kunnen blijven bieden aan onze bestaande en nieuwe huurders. We beseffen ons dat de wooneisen van huurders voortdurend veranderen en wij proberen daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Het resultaat is dat onze woningen een goede kwaliteit hebben. Dat is fijn voor de huurder en voor de hele buurt!


Contact met de huurder

Contact met huurders is uitermate belangrijk voor een woningcorporatie! Wij onderhouden daarom goed contact met onze huurders door te kiezen voor een persoonlijke aanpak. We hebben wijkbeheerders in dienst die veel bijdragen aan de leefbaarheid van onze complexen. Uiteraard staat er op ons hoofdkantoor ook altijd iemand klaar om u te helpen met uw persoonlijke klachten, vragen of problemen. Wij denken altijd mee en samen zorgen we ervoor dat iedereen tevreden is!