De Raad van Commissarissen bestaat per 13 juni 2018 uit:

- Mevrouw  E.M. (Elma) Groen (voorzitter)

- De heer mr. D.N. (Djuri) Lavain

- De heer C.A. (Cor) Snoeijs 

- Mevrouw M.A.J. (Miriam) Oosterwijk-Keulers

- Mevrouw A.E.A.M. (Angela) Ramakers-Hultermans

 

De remuneratiecommissie bestaat per 1 januari 2018 uit:

- De heer mr. D.N. (Djuri) Lavain (voorzitter)

- Mevrouw E.M. (Elma) Groen 

 

De auditcommissie Finance & Vastgoed bestaat per 13 juni 2018 uit:

- De heer C.A. (Cor) Snoeijs (voorzitter)

- Mevrouw A.E.A.M. (Angela) Ramakers-Hultermans