Prestatieafspraken 2019

Recentelijk zijn de prestatieafspraken 2019 tussen de gemeente Heerlen, de corporaties en de huurdersorganisaties ondertekend. Belangrijkste punten voor volgend jaar zijn: aanbod voor bijzondere doelgroepen; aanpak woonoverlast; aandacht voor betaalbaarheid; een transparante woonruimte verdeelsystematiek en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Prestatieafspraken 2019