Reglement Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen hanteert regels voor de manier waarop ze invulling geven aan hun verantwoordelijkheden. Download hier een digitale versie van het Reglement Raad van Commissarissen.

Verdere informatie is ook te vinden in ons jaarverslag.