Visitatieverslagen

Elke vier jaar worden corporaties gevisiteerd. Er wordt dan door een onafhankelijk visitatiebureau gekeken naar hoe een corporatie presteert op maatschappelijk vlak.

Geïnteresseerd? Download hier ons visitatieverslag (PDF).