Samenwerking


Samenwerken met zorginstanties  

De Voorzorg doet zijn uiterste best om doelgroepen die meer zorg nodig hebben van geschikte woningen te voorzien. Behalve een geschikte woning, hebben sommige mensen ook zorg nodig die via andere instanties geleverd kan worden. Wij werken samen met Stichting Philadelphia Zorg om verstandelijk beperkten een goede woning en woonomgeving te bieden. Voor lichamelijk beperkten werken we samen met Stichting Fokus en met RIMO zorgen we voor onderdak voor thuislozen en bewoners die verslavingszorg nodig hebben. Stichting Cicero Zorggroep verleent bijvoorbeeld in ons complex Emmastaete zorg aan de bewoners met een zorgindicatie.
Zie ook onze Emmastaete-pagina.

Omdat Parkstad steeds meer vergrijst en er dus steeds meer senioren zijn, werken we samen met o.a. Alcander en Meander Thuiszorg. Ook senioren bieden we zo samen een prettige en veilige leefomgeving. In onze ontmoetingsruimtes organiseren vrijwilligers met ondersteuning van Alcander sociale activiteiten speciaal voor deze doelgroep. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld samen kienen en samen yoga doen. Ook wordt er een ‘Open tafel’ georganiseerd met gezonde maaltijden.


Samenwerken voor veiligheid

Voor veiligheid zorgt De Voorzorg niet alleen. Samen met gemeenten, politie en wijkagenten proberen we veiligheidsproblemen te voorkomen en op te lossen. Ook werken we in buurtteams mee aan oplossingen voor veiligheidsproblemen waarbij meerdere partijen nodig zijn. Zo werken allerlei partijen (o.a. politie, Bureau Handhaving, woningcorporaties, buurtorganisaties en de gemeente) bijvoorbeeld aan veilige verkeerssituaties rondom scholen, voorkomen we overlast in openbare ruimtes en gaan we (terugkerende) vernieling tegen.