De Voorzorg garandeert correcte woningtoewijzing na foutieve werkwijze in verleden

Bij woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek zijn in het verleden woningzoekenden geweigerd op gronden in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Integis dat is uitgevoerd in opdracht van De Voorzorg. Aanleiding hiervoor vormden aanwijzingen die wezen op een ernstige schending van een transparante en eerlijke wijze van woningtoewijzing in de periode van 2013-2016.

Intakegesprekken
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij intakegesprekken met potentiele huurders informatie werd verzameld over gegevens zoals ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, gezondheid en daarmee samenhangend medicijngebruik, hobby’s, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging. En dat bij toewijzing van woningen deze zaken een rol speelden.

Geschokt
De directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg zijn zeer geschokt over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden heeft plaatsgevonden. Deze tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen. In mei 2017 kwamen bij de toenmalige interim-bestuurder de eerste signalen over incorrecte woningtoewijzing binnen en zijn er meteen maatregelen genomen om de toewijzingen weer op een correcte, fatsoenlijke en transparante manier te laten plaatsvinden. Die werkwijze is daarna binnen de organisatie verder geborgd.

Informatie
Hoewel de onderzoekers vaststellen dat er sprake was van een ontoelaatbare vorm van woningtoewijzing, is het niet meer mogelijk gebleken om te achterhalen welke woningzoekenden hierdoor zijn benadeeld en hoeveel mensen dat zijn geweest. Informatie hierover in de vorm van een administratie is niet meer teruggevonden.

Zorgvuldige procedure
Bij de eerste aanwijzingen over mogelijke misstanden bij de toewijzing van woningen is de Autoriteit woningcorporaties geïnformeerd en is onderzoeksbureau Integis gevraagd nader onderzoek te doen. Na oplevering van het onderzoeksrapport heeft de directie van De Voorzorg een strafrechtadvocaat gevraagd om na te gaan of hier mogelijk sprake is van strafbare feiten die gemeld moeten worden. Op advies van de ingeschakelde juristen is vervolgens ook het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht geïnformeerd. Het OM heeft daarop aangegeven geen indicatie te hebben van strafbare discriminatie en derhalve geen procedure te starten.

Nieuwe directie
Op aanwijzing van de Autoriteit woningcorporaties heeft De Voorzorg begin 2017 een verbeterplan opgesteld ten aanzien van haar governance. Uit onderzoek bleek dat er in de organisatie in voorgaande jaren sprake was van een angstcultuur en er diverse onregelmatigheden waren met betrekking tot de bedrijfsvoering van de woningcorporatie. Er werd een interim-bestuurder aangesteld om orde op zaken te stellen. In februari 2018 trad de nieuwe directeur Sjraar Canjels in dienst.

Schoon schip
Nu procedures in deze kwestie zorgvuldig zijn gevolgd en afgerond, brengt De Voorzorg deze informatie naar buiten omdat ze dit met het oog op transparant bestuur belangrijk vindt. De corporatie hoopt hiermee ook een negatieve periode af te sluiten en daarmee ruimte te geven aan de nieuwe werkwijze die is ingezet. De directie van De Voorzorg staat open voor contact met voormalig woningzoekenden die het gevoel hebben dat zij in het verleden niet oprecht zijn behandeld.