Woningtoewijzing weer op orde

Bij woningstichting de Voorzorg zijn in het verleden woningzoekenden geweigerd op gronden in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Voor meer informatie klik hier.